Algemene voorwaarden

PUIK hanteert de standaard Nederland ICT Voorwaarden (2014). Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die PUIK sluit met opdrachtgevers. Eventuele inkoopvoorwaarden van opdrachtgever worden bij voorbaat uitgesloten.