Webtoegankelijkheid en WordPress

Webtoegankelijkheid en WordPress

Veel websites zijn niet goed bruikbaar voor mensen met een beperking. Daarom is wetgeving in voorbereiding die tot een toegankelijk internet moet leiden. Alle websites en applicaties van bedrijven met meer dan 10 medewerkers, moeten vanaf juni 2025 gaan voldoen aan de eisen rondom webtoegankelijkheid. In dit artikel leggen we de basis rondom toegankelijkheid uit…