Onze servers maken gebruik van de CloudLinux NodeJS Selector. Hiermee is het mogelijk om vanuit het cPanel scripts te draaien, gebruikmakend van een Node-versie naar keuze. Maak je geen gebruik van de NodeJS Selector in cPanel, maar wil je wel een specifieke NodeJS-versie instellen? Volg dan onderstaande stappen:

1. Open het bestand .bashrc in de root van je gebruikersaccount ( /home/gebruikersnaam )

2. Maak een alias aan voor de commando’s node en npm door de volgende regels onderaan het bestand toe te voegen:

# User specific aliases and functions
alias node="/opt/alt/alt-nodejs18/root/usr/bin/node"
alias npm="/opt/alt/alt-nodejs18/root/usr/bin/npm"

Daarbij vervang je de 18 in alt-nodejs18 met je gewenste versienummer.

3. Met bovenstaande wordt de juiste node-versie gebruikt als je zelf node- en npm-commando’s uitvoert. Roep je een bash-script aan dat gebruik maakt van node of npm, dan kan je ervoor zorgen dat dit script ook de juiste versie pakt door het volgende toe te voegen onder aan het bestand /home/gebruikersnaam/.bash_profile:

export PATH="/opt/alt/alt-nodejs18/root/usr/bin:$PATH"

4. Voer vervolgens in de terminal onderstaand commando uit, terwijl je ingelogd bent als de gebruiker die de nieuwe node-versie moet gebruiken:

source ~/.bash_profile

Na deze stappen maak je gebruik van de aangegeven node-versie.

Vergelijkbare berichten